Värmepumpar Huddinge

Vi hjälper dig att hitta rätt värmepump

Värmepumpar

Det finns flera olika typer av värmepumpar och alla har sina unika egenskaper och fördelar och det är inte alltid att veta vilken man ska välja.

Här kommer vi kort beskriva några av de typer av värmepumpar i Huddinge vi erbjuder, så att du som boende i Huddinge ska kunna fatta ett så bra beslut som möjligt i denna fråga, som är viktig ur både ekonomisk synpunkt och miljösynpunkt. 

Vi på Humab arbetar med produkter från två av marknadens ledande aktörer IVT och Bosch och vi erbjuder givetvis full service även efter installationen. 

Sjävlklart är du välkommen att kontakta oss för mer information om de olika värmepumpstyperna. Vi hjälper gärna till!

Bergvärme

Bergvärme fungerar med hjälp av hål som borras djupt ner i berggrunden. Systemet använder sig av grundvattnet för att värma huset. Dessa värmepumpar har en något högre installationskostnad än övriga system, men de lönar sig i längden genom att uppvärmningskostnaden sjunker rejält - mellan 55-80% brukar man ge som ett riktmärke.

Jordvärme

Jordvärmepumpar fungerar genom att slingor med slangar läggs ut på tomten och värmeutväxling sker på marknivå. Detta system passar bäst när man har en tillräckligt stor tomt. Man ansluter systemet till ett vattenburet värmesystem, med eller utan golvvärme.

Luftvärmepump

Luftvärmepumpar kan installeras i så gott som alla hus. De arbetar med luften utanför fastigheten och pumpar runt luften i rummen utan att behöva anslutas till ett existerande värmesystem. Det är en bra lösning när man har ett äldre ineffektivt värmesystem som behöver ersättas. Luftvärmepumpar kan ställas om till kylning under sommaren. Luftkonditionering och värme i ett helt enkelt!

Luft-vatten

Värmepumpar med luft-vatten-system fungerar på samma sätt som en luftvärmepump, men de ansluts till ett existerande vattenburet värmesystem. Fördelen gentemot en ren luftvärmepump är att värmen består längre även om man stänger av eller ställer ner effekten under dagen när man är borta.

Kontakta oss så tar vi fram en offert på värmepump till din bostad i Huddinge